ได้แล้วองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมปากน้ำโพ

นครสวรรค์ – คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพปี 2562-2563 พิธีคัดเลือกองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม ประจำปี 2562 วันนี้ที่บริเวณศาลเจ้า …

Read More