โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม อ.แม่วงก์ เข้าร่วมโครงการ กอช.100% จ.นครสวรรค์

นครสวรรค์ – โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม อ.แม่วงก์ เข้าร่วมโครงการ กอช.100% จ.นครสวรรค์ เวลา 10.30 นาฬิกา นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสว …

Read More