โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการ กอช.100% จ.นครสวรรค์

นครสวรรค์ – โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการ กอช.100% จ.นครสวรรค์ เวลา 08.30 นาฬิกา นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู …

Read More