โครงการแก้ไข ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อำเภอเมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์ – โครงการแก้ไข ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.30 นาฬิกา ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน …

Read More