อำเภอเก้าเลี้ยว เปิดโครงการ Stop teen mom ป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

นครสวรรค์ – อำเภอเก้าเลี้ยว เปิดโครงการ Stop teen mom ป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ผู้สื่อข่าว ราย …

Read More