ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประดิษฐาน ณ เวทีบริเวณริมน้ำปิง หน้าวัดหัวดงเหนือ

อำเภอเก้าเลี้ยว อัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประดิษฐาน ณ เวทีบริเวณริมน้ำปิง หน้าวัดหัวด …

Read More