อำเภอเก้าเลี้ยว จัดประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอ

นครสวรรค์ – อำเภอเก้าเลี้ยว จัดประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอ วันนี้ (12 ก.ย.62) เวลา 13.30 น. นายรัฐพล  ธุร …

Read More