มอบบ้านผู้ยากไร้ ( บ้านสานฝัน ปันสุข ) จำนวน 3 หลัง และโค กระบือ 20 ตัว

นครสวรรค์ – นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบบ้านผู้ยากไร้ ( บ้านสานฝัน ปันสุข ) จำนวน 3หลัง …

Read More