พิธีมอบบ้าน ผู้ด้อยโอกาส ณ บ้านเลขที่ 154/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว

นายถวิล เจริญคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กร …

Read More