จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัด เป็นสักขีพยานในการซื้อขาย และส่งมอบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำไปผลิตวัตถุดิบอาหารไก่ที่จะผลิตไข่ไก่ ปลอดภัย/ อินทรีย์

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายประดิษฐ์ ภู่พัด พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายประจักษ์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสต …

Read More