พัฒนาการอำเภอเก้าเลี้ยว จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นครสวรรค์ – พัฒนาการอำเภอเก้าเลี้ยว จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี @เก้าเลี้ยว วันที่ 13 กันยายน …

Read More