“ปั่นเยี่ยมบ้าน” กับนายอำเภอเก้าเลี้ยว

นครสวรรค์ – องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ จัดโครงการปั่นจักรยาน เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ที่มีฐานะยาก …

Read More