ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ พบปะพี่น้องเกษตรกร ตำบลหนองกระโดน

นครสวรรค์ – ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ พบปะพี่น้องเกษตรกร ตำบลหนองกระโดน นายณัฐชัย พวงสมบัติ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ พบปะพี่น้องเ …

Read More