ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณทิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่

นครสวรรค์ – ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณทิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค …

Read More