นครสวรรค์แถลงข่าว “ชิมช้อปใช้” พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ

จังหวัดนครสวรรค์ แถลงข่าว “ชิมช้อปใช้” พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ คาดว่าจะมีร้านค้าเข้าร่วมมาตรการกว่า 600 ร้าน ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้จ …

Read More