ธอส. ลงพื้นที่สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ในจังหวัดนครสวรรค์ ในกิจกรรมจิตอาสาสร้างบ้านมอบสุข run for Home

        ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดกิจกรรม CSR จิตอาสาสร้างบ้านมอบสุข run for Home ตามโครงการสร้างซ่อมที่อยู่อาศัย เพื่ …

Read More