พิธีมอบบ้าน ผู้ด้อยโอกาส ณ บ้านเลขที่ 154/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว

นายถวิล เจริญคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กร …

Read More

อำเภอเลี้ยว จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลารัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยะมหาราช

นครสวรรค์ – อำเภอเลี้ยว จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลารัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยะมหาราช วันนี้(23 ตุลาคม 2562) อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครส …

Read More

จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ ณ บริเวณสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 บ้าน 120 ปี วิถีไม้สักไทย

จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ ณ บริเวณสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 บ้าน 120 ปี วิถีไม้สักไทย นายวัฒนพงษ์ สุกใส นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพ …

Read More

แก่งลานนกยูง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งนอกจากจะมีบึงบอระเพ็ดที่เป็นที่รู้จัก …

Read More

อำเภอเก้าเลี้ยวจัดงานสืบสานประเพณีตุ้มโฮมพี่น้องไทดำ หรือ ประเพณีตุ้มโฮมปี้น้องไต

วันนี้ที่อำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์นายรัฐพล ธุระพันธ์นายอำเภอเก้าเลี้ยวพร้อมด้วยผู้นำชุมชน ชุมชนไทดำ บ้านยางใหญ่ อำเภอเก้าเลี้ยว จัดประเพณี &#822 …

Read More