ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ จัดอบรมเพิ่มศักยภาพตำรวจชุมชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด

นครสวรรค์ – ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ จัดอบรมเพิ่มศักยภาพตำรวจชุมชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด เมื่อเวลา 09.00 น วันน …

Read More