จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

นครสวรรค์ – จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดก …

Read More