งานแข่งขันเรือยาวประเพณีลุ่มแม่น้ำปิง ครั้งที่ 15 สนามริมน้ำปิงหน้าวัดหัวดงเหนือ ตำบลหัวดง

นครสวรรค์ – นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีลุ่มแม่น้ำปิงตอนล่าง ครั้งที่ 15 อำเภ …

Read More