องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง จัดกิจกรรม “กินปลา หน้าบึงต้น” ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

นครสวรรค์ – องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง จัดกิจกรรม “กินปลา หน้าบึงต้น” ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงห …

Read More