“ขอเป็นรั้วของชาติ ต่อ เพื่อ แม่ตาบอด ยายติดเตียง”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 334/3 หมู่ที่ 1 ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พลตรี อุกฤษฎ์ นุตคำแหง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 คุณศรัญญ …

Read More

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ฝึกกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูต …

Read More

***สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ฝึกกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด***

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูต …

Read More

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแ …

Read More

***สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ฝึกกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด***

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูต …

Read More

“ขอเป็นรั้วของชาติ ต่อ เพื่อ แม่ตาบอด ยายติดเตียง”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 334/3 หมู่ที่ 1 ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พลตรี อุกฤษฎ์ นุตคำแหง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 คุณศรัญญ …

Read More