นายอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ได้ออกท้องที่ติดตามสถานการณ์ของน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดพิจิตร และพิษณุโลก

นายอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ได้ออกท้องที่ติดตามสถานการณ์ของน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดพิจิตร และพิษณุโลก

วันนี้( 9 ก.ย.62) เวลา 17.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ได้ออกท้องที่ติดตามสถานการณ์ของน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดพิจิตร และพิษณุโลก เพื่อประเมินเตรียมการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ แต่พบว่าระดับน้ำที่เข้ามาในพื้นที่อยู่ในขนานนี้พบว่ายังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตลิ่งในลำคลอง ส่วนเรื่องการเก็บเกี่ยวข้าวในท้องทุ่งนา เป็นไปตามวงรอบปกติ ยังไม่มีทีท่าที่จะมีแนวโน้มการเกิดอุทกภัยในพื้นที่แต่อย่างใด แต่ยังไม่สามารถที่จะไว้ใจได้ เลยต้องเฝ้าติดตามดูสถานการณ์น้ำทางเหนือต่อไปเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชน

ภาพ/ข่าว โดย !!!!ต้อย รอบรั้ว ภูธร!!!!!

About ต้อย ปากน้ำโพ (รอบรั้วภูธร 13สยามไทย)

View all posts by ต้อย ปากน้ำโพ (รอบรั้วภูธร 13สยามไทย) →