จังหวัดนครสวรรค์ จัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number ONE IDOL season 8 ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 3 V Square Plaza นครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ จัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number ONE IDOL season 8 ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 3 V Square Plaza นครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ นายชัชวาล  ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number ONE IDOL season 8 จังหวัดนครสวรรค์ ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 3 วี-สแควร์พลาซ่า นครสวรรค์ นางสาวเจิมจันทร์ เดชปั้น ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า การประกวด”เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL” จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสร้างบุคคลต้นแบบสำหรับเยาวชน โดยไม่จำเป็นต้องยึดติดศิลปินดารา ก็สามารถเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดได้ สำหรับปีนี้มีเยาวชน ที่กล้าแสดงออก เข้าร่วมประกวด เป็นจำนวน 45 คน ซึ่งปีนี้ ได้รับเกียรติจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 และผู้เชี่ยวชาญด้านการเต้นและพัฒนาบุคลิกภาพ เข้าร่วม เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดครั้งนี้ ผู้ชนะการประกวด ในครั้งนี้ จะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ ในช่วงเดือนมกราคม 2563 ซึ่งประเภทชายชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และเข้าร่วมค่าย To Be Number ONE Camp นายณภัทร เรืองชัยสิวเวท จากโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ฝ่ายหญิง นางสาวอัญฎา บุญมี จากโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

ภาพ/ข่าว โดย ต้อย รอบรั้วภูธร

About ต้อย ปากน้ำโพ (รอบรั้วภูธร 13สยามไทย)

View all posts by ต้อย ปากน้ำโพ (รอบรั้วภูธร 13สยามไทย) →