คณะผู้บริหารและบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ลงพื้นที่ศึกษาการดำเนินงานโรคโควิด-19 ที่จังหวัดนครสวรรค์

วันนี้ (22 พฤษภาคม 2563) เวลา 15.00 น. ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่นำร่องศึกษาการดำเนินงานโรคโควิด-19 ที่ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ น.พ.อดิสรณ์ วรรธนศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ต่อคณะผู้บริหารและบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยการนำเสนอผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมและ สรุปผลความร่วมมือด้านการพัฒนา การ วิจัย การศึกษา และการส่งเสริมป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งหลังจากการรับฟังบรรยายสรุปแล้ว คณะผู้บริหารและบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนินงานในระดับอำเภอ ตำบล และการทำงานของ อ.ส.ม.ในพื้นที่ ต่อไป

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!!

About ต้อย ปากน้ำโพ (รอบรั้วภูธร 13สยามไทย)

View all posts by ต้อย ปากน้ำโพ (รอบรั้วภูธร 13สยามไทย) →