ศรีสะเกษเปิดโครงการสืบสานปณิธานงานของพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ เกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษสู่ครัวโลก ปล่อยกบสู่นา ปล่อยปลาสู่น้ำ คืนต้นไม้ให้แผ่นดิน

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ บ้านพยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ นายเฉลิม ณิชกุล ปลัดอาวุโส รักษาราชการ …

Read More

ศรีสะเกษ เกิดวาตภัย 21 อำเภอเร่งเตรียมการบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ …

Read More

โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 87

โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 87 วันที่ 5 มิถุนายน 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่ …

Read More

โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 87

โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 87 วันที่ 5 มิถุนายน 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่ …

Read More

โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 87 ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคง …

Read More

กองทัพภาคที่ 3 เตือนการเฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษ

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 87 ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคง …

Read More