เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าแม่วงก์นับ 500 นาย ยกเลิกภาระกิจหลังดับไฟเสร็จสิ้น พร้อมวางมาตรการเฝ้าระวังต่อป้องกันไฟติดอีกรอบ

เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานที่ทำการร่วมดับไฟป่าเขาแม่กระทู้ อำเภอแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์ วางกำลังเจ้าหน้าที่นับร้อยนายคอยเฝ้าระวังตามจุดต่างๆ รอบพื้นที่เก …

Read More

จังหวัดนครสวรรค์ ปล่อยแถวในการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 21.00 นาฬิกา ณ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถ …

Read More

อำเภอเก้าเลี้ยว ประชุมทีมงานขับเคลื่อนมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโควิด 19

วันนี้ 3 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมอำเภอเก้าเลี้ยว ชั้น 2 นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานการประชุมทีมงานขับเคลื่อนมาตรการ …

Read More

องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ร้องขอรถส่งน้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงสนับสนุนส่งน้ำเข้าผลิตประปาช่วยชาวบ้านในพื้นที่

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก ตำบลวัดไทรย์ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเบน ได้นำรถบรรทุกน้ำเข้ามาสนับสนุนส่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปากับอ …

Read More

🏵️ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง บพด.จังหวัดอุทัยธานี one home รุดช่วยเหลือแม่ลูกอ่อนฐานะยากจน​ สามีเครียดไม่มีเงินดูแลบุตร 5 คน ทิ้งอยู่กลางป่าลึกไม่มีไฟฟ้าใช้

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการ …

Read More