*** สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ส่งเสริมภาษาอังกฤษแรงงานนอกระบบ ***

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแร …

Read More

สพร.8 นครสวรรค์ รับมอบเครื่องอุปโภค ให้ผู้รับการฝึกโครงการเพิ่มทักษะ

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00 น.นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่ …

Read More

กองกำลังผาเมือง เข้มข้นมาตรการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่ อ.แม่สาย จว.เชียงราย

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 0830 น. กองกำลังผาเมือง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพิ่มมาตรการเข้มข้นในการสกัดกั้นแรงงานต่ …

Read More

ชุมพร พัฒนาฝีมือแรงงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพรจัดพิธีมอบวุฒิบัตรการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือสม …

Read More

พ่อเมืองสี่แคว เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ยากไร้ เดือดร้อน 2 ครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอไพศาลี

วันนี้ 10 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายพันธุ์ …

Read More

กาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส อ.ไพศาลี

เวลา 13.30 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้าน “กาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส พร้อมด้วย นางท …

Read More