สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน รณรงค์การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จัดทำมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เ …

Read More

จังหวัดนครสวรรค์ เร่งให้การช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง

วันนี้ ( 3 สิงหาคม 2563) เวลา 10.00 น.  นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ได้เข้าพบปะพูดคุย พร้อมมอบข้าวสาร และเครื่องอุปโภค …

Read More

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ บริจาคโลหิต เนื่องในวันรพี

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 พร้อมด้วย หัวหน้ …

Read More

โรงเรียนนครสวรรค์จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนนครสวรรค์ โดย นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ด้วนเทคโนโลยีทางไกล เพื่อส …

Read More

เมืองปากน้ำโพ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

เมืองปากน้ำโพ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทยทำความสะอาดลานอเนกประสงค์ บริเวณจุดบำบัดน้ำเสียแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ วัน …

Read More

อำเภอเก้าเลี้ยว แถลงข่าว 114 ปี ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง เสด็จประพาสต้น วัดเขาดินใต้

ณ ตลาดเจ้าค่ะ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอเก้าเลี้ยว จัดแถลงข่าว 114 ปี ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง เสด็จประพาสต้น …

Read More